LISTA UCZESTNIKÓW - ODPRAWA ŻERKÓW

kieszonkowe dla dzieci można zdeponować u wychowawcy przed autokarem - najlepiej w kopercie wyliczoną kwotę,
LISTA UCZESTNIKÓW OBOZU - KOLONII ŻERKÓW 2019

(w tym miejscu najpóźniej do końca czerwca 2019 r poajawi się imienna lista uczestników)
1. 
2.
3.
...
Po przyjeździe na miesjce zostaną stworzone właściwe grupy i przypisani wychowawcy do grup - do północy 7 lipca 2019 r na stronie internetowej pojawią się właściwe grupy i numery telefonów do wychowawców grup. 
KADRA:

Grzegorz Kijkowski - Kierownik Obozu
(Pedagog z wykształcenia, Kursy Kierownicze, Kursy Wychowawców - 20 letnie doświadczenie Kierownicze) - telefon: 515-298-003

Łukasiewicz Justyna – wychowawca - instruktor
(wykwalifikowany wychowawca - kurs Kuratorium Oświaty, dyplomowany Instruktor ) telefon: 785 898 302

Budkiewicz Zuzanna – wychowawca - instruktor
(wykwalifikowany wychowawca - kurs Kuratorium Oświaty, dyplomowany Instruktor ) telefon: 695 320 545

Janoś Paweł
– wychowawca
(czynny nauczyciel w przedszkolu)
telefon: 697-869-440

Jakub Konarzewski – wychowawca
((wykwalifikowany wychowawca - kurs Kuratorium Oświaty, dyplomowany instruktor)
telefon: 605 839 448

Kaczmarek Robert – ratownik medyczny
(dyplomowany ratownik z ambulansem ratującym życie-24h na wyłączność) 
telefon: 721 461 421

pozostała część kadry zostanie opublikowana najpóźniej z końcem maja lub w pierwszej połowie czerwca 2019 roku)
Wychowawcy są przydzieleni tylko i wyłącznie na czas podróży - po przyjeździe na miesjce zostaną stworzone właściwe grupy i przydzieleni Wychowawcy do każdej grupy do opieki podczas całego pobytu. Podział grup zostanie opublikowany do północy 7 lipca 2019 r i podane zostaną numery telefonów wychowawców. 

SZCZEGÓŁY ODPRAWY - NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA CZERWCA 2019
ODPRAWA - AUTOKAR NR 1

WYJAZD - 7.07.2019
MIEJSCE - Galeria Magnolia Park( wjeżdzając od stony ulicy Legnickiej - za pierwszym rondem po prawej stronie )
GODZINA:
- 11/30 - zbiórka 
- 11/30-11/45 - sprawy organizacyje
- 11/45-12/00 - odprawa kontrolna
..............................................................-12/00-12/15 - odprawa właściwa
..............................................................-12/15- 12/25 - wyjazd

GRUPA I 
Wychowawca na czas podróży 
Pani Zuzanna Budkiewicz

1.
2.
3.
....

 
Grupa II
Wychowawca na czas podróży:
Pan Paweł Janoś

1.
2.
3.
...PRZYJAZD - 17.07.2019 r - Galeria Magnolia Park - gdoznia 15/30-16/15
ODPRAWA - AUTOKAR NR 2

WYJAZD - 07.07.2019
MIEJSCE - Galeria Magnolia Park( wjeżdzając od stony ulicy Legnickiej - za pierwszym rondem po prawej stronie )
GODZINA:
- 11/30 - zbiórka 
- 11/30-11/45 - sprawy organizacyje
- 11/45-12/00 - odprawa kontrolna
...............................................................-12/00-12/15 - odprawa właściwa ............................................................. -12/15- 12/25 - wyjazd

GRUPA III
Wychowawca na czas podróży:
Pani Justyna Łukasiewicz

1.
2.
3.
...

Grupa IV
Wychowawca na czas podróży
Pan Jakub Konarzewski

1.
2.
3.
...

PRZYJAZD - 17.07.2019 r - Galeria Magnolia Park - gdoznia 15/30-16/15