PROGRAM PÓŁKOLONII


PÓŁKOLONIA CHAMPION TEAM - II TURNUS  – 02.07-06.07.2018 

KOMPLET TELEFONÓW DO KONTAKTU PODCZAS PÓŁKOLONII
KOORDYNATOR PÓŁKOLONII – Elżbieta Kwaśnik – Kijkowska
TELEFON: – 515-298-001


Wychowawcy – Instruktorzy:

Pani Justyna Łukasiewicz – Dyplomowana Instruktor Tańca , Dyplomowana Wychowawczyni zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty.
TELEFON – 785-898-302


Pani Zuzanna Budkiewicz – Dyplomowany Instruktor Tańca, Dyplomowana Wychowawczyni zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty.
TELEFON: 695-320-545


Champion Team – Lider Wśród Szkół Tańca

www.championteam.pl


PROGRAM

PONIEDZIAŁEK – 02.07.2018
1. 8/00-9/00 – zbiórka dzieci
2. 9/00-10/00 – zajęcia taneczne choreografia nr 1
3. 10/30-11/00 – drugie śniadanie
4. 11/00-11/45 – zajęcia integracyjne
5. 11/45-12/00 – przerwa pod opieką
6. 12/00-13/00 – zajęcia taneczne choreografia nr 2
7. 13/30-14/30 – obiad
8. 14/30-15/30 – zajęcia taneczne – podsumowanie choreografii nr 1 i nr 2
9. 15/30-16/00 – podwieczorek
10. 16/00-17/00 – odbiór dzieci

WTOREK – 03.07.2018
1. 8/00-9/00 – zbiórka dzieci
2. 9/00-10/00 – zajęcia taneczne choreografia nr 1
3. 10/30-11/00 – drugie śniadanie
4. 11/00-14/30 – wycieczka szlakiem wrocławskich krasnali
5. 14/30 - 15/30– obiad
8. 15/30- 16/00 – zajęcia taneczne – choreografia nr 2
9. 16/00 – podwieczorek
10. 16/00-17/00 – odbiór dzieci

ŚRODA – 04.07.2018
1. 8/00-9/00 – zbiórka dzieci
2. 9/00-10/00 – zajęcia taneczne choreografia nr 1
3. 10/30-11/00 – drugie śniadanie
4. 11/00-14/30 – wycieczka statkiem – rejs po odrze
5. 14/30 - 15/30– obiad
8. 15/30- 16/00 – zajęcia taneczne – choreografia nr 2
9. 16/00 – podwieczorek
10. 16/00-17/00 – odbiór dzieci

CZWARTEK – 05.07.2018
1. 8/00-9/00 – zbiórka dzieci
2. 9/00-10/00 – zajęcia taneczne choreografia nr 1,2
3. 10/30-11/00 – drugie śniadanie
4. 10/30 – wyjście do Kina / lub gry i zabawy
5. 14/30 - 15/30– obiad
8. 15/30- 16/00 – zajęcia taneczne – przygotowanie do występu
9. 16/00 – podwieczorek
10. 16/00-17/00 – odbiór dzieci

PIĄTEK – 06.07.2018
1. 8/00-9/00 – zbiórka dzieci
2. 9/00-10/00 – zajęcia taneczne - przypomnienie -choreografia nr 1i nr 2
3. 10/30-11/00 – drugie śniadanie
4. 11/00-11/45 – gry i zabawy
5. 11/45-12/00 – przerwa pod opieką
6. 12/00-13/00 – zajęcia taneczne choreografia nr 2
7. 13/30-14/30 – obiad
8. 14/30-15/30 – sjesta
9. 15/30-16/00 – przygotowanie pod pokaz
10. 16/00 – podwieczorek
11. 16/30 – pokaz dla Rodziców
12. 16/30-17/00 – odbiór dzieci

PÓŁKOLONIA CHAMPION TEAM  - IV TURNUS– 06.08-10.08.2018 

KOMPLET TELEFONÓW DO KONTAKTU PODCZAS PÓŁKOLONII
KOORDYNATOR PÓŁKOLONII –Pani Justyna Łukasiewicz
TELEFON – 785-898-302


Wychowawcy – Instruktorzy: 


Pani Justyna Łukasiewicz – Dyplomowana Instruktor Tańca , Dyplomowana Wychowawczyni zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty.
TELEFON – 785-898-302


Pani Zuzanna Budkiewicz – Dyplomowany Instruktor Tańca, Dyplomowana Wychowawczyni zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty.
TELEFON: 695-320-545


Champion Team – Lider Wśród Szkół Tańca

www.championteam.pl


PROGRAM

PONIEDZIAŁEK – 06.08.2018
1. 8/00-9/00 – zbiórka dzieci
2. 9/00-10/00 – zajęcia taneczne choreografia nr 1
3. 10/30-11/00 – drugie śniadanie
4. 11/00-11/45 – zajęcia integracyjne
5. 11/45-12/00 – przerwa pod opieką
6. 12/00-13/00 – zajęcia taneczne choreografia nr 2
7. 13/30-14/30 – obiad
8. 14/30-15/30 – zajęcia taneczne – podsumowanie choreografii nr 1 i nr 2
9. 15/30-16/00 – podwieczorek
10. 16/00-17/00 – odbiór dzieci

WTOREK – 07.08.2018
1. 8/00-9/00 – zbiórka dzieci
2. 9/00-10/00 – zajęcia taneczne choreografia nr 1
3. 10/30-11/00 – drugie śniadanie
4. 11/00-14/30 – wycieczka szlakiem wrocławskich krasnali
5. 14/30 - 15/30– obiad
8. 15/30- 16/00 – zajęcia taneczne – choreografia nr 2
9. 16/00 – podwieczorek
10. 16/00-17/00 – odbiór dzieci

ŚRODA – 08.08.2018
1. 8/00-9/00 – zbiórka dzieci
2. 9/00-10/00 – zajęcia taneczne choreografia nr 1
3. 10/30-11/00 – drugie śniadanie
4. 11/00-14/30 – wycieczka statkiem – rejs po odrze
5. 14/30 - 15/30– obiad
8. 15/30- 16/00 – zajęcia taneczne – choreografia nr 2
9. 16/00 – podwieczorek
10. 16/00-17/00 – odbiór dzieci

CZWARTEK – 09.08.2018
1. 8/00-9/00 – zbiórka dzieci
2. 9/00-10/00 – zajęcia taneczne choreografia nr 1,2
3. 10/30-11/00 – drugie śniadanie
4. 10/30 – wyjście do Kina / lub gry i zabawy
5. 14/30 - 15/30– obiad
8. 15/30- 16/00 – zajęcia taneczne – przygotowanie do występu
9. 16/00 – podwieczorek
10. 16/00-17/00 – odbiór dzieci

PIĄTEK – 10.08.2018
1. 8/00-9/00 – zbiórka dzieci
2. 9/00-10/00 – zajęcia taneczne - przypomnienie -choreografia nr 1i nr 2
3. 10/30-11/00 – drugie śniadanie
4. 11/00-11/45 – gry i zabawy
5. 11/45-12/00 – przerwa pod opieką
6. 12/00-13/00 – zajęcia taneczne choreografia nr 2
7. 13/30-14/30 – obiad
8. 14/30-15/30 – sjesta
9. 15/30-16/00 – przygotowanie pod pokaz
10. 16/00 – podwieczorek
11. 16/30 – pokaz dla Rodziców
12. 16/30-17/00 – odbiór dzieci